Oracle JD Edwards mobilapp App4Sales för B2B försäljning

Försäljningsappen hos App4Sales-plattformen bidrar till framgången hos din försäljningsavdelning. Oracle JD Edwards-integrationer med App4Sales säkerställer att artikel och kunddata utbyts i realtid mellan båda systemen, och alltid ger dig uppdaterad data.

Applikationerna hos App4Sales-plattformen bidrar till automatiseringen av din order och försäljningsprocess. Tack vare lookbook-funktionen hos App4Sales kan försäljningsappen användas som en digital katalog. Du kan enkelt lägga order från den digitala katalogen, varefter ordern kan utföras och den kommer att direkt hamna hos din JD Edwards-mjukvara.

Tack vare den realiserade integrationer mellan JD Edwards-affärssystem och App4Sales har du åtkomst till rätt kunddata och artikeldata på varje ställe. Du kan även använda försäljningsappen utan en internetuppkoppling, så att du kan lägga order i nerkopplat läge och synkronisera dem med ditt JD Edwards-affärssystem senare.

Order

Lägg direkt i katalogen via enheten

Kunder

Kom åt kunddata överallt

Integration

Oracle JD Edwards-integration med försäljningsappen App4Sales

Artiklar

Visa artiklar och se artikeldata i App4Sales

Katalog

Ha en digital surfplattformskatalog tillgänglig när som helst

Uppkopplad och nerkopplad

Använd försäljningsappen även i nerkopplat läge, utan internet

JD Edwards mobilapp för försäljning

  • Lägg order
  • Digital katalog
  • Titta på artiklar

Se App4Sales

Oracle JD Edwards-integration med App4Sales

När ditt JD Edwards-affärssystem och App4Sales integreras kan all artikel och kunddata synkroniseras med App4Sales innehållshanteringssystem (CMS).


JD Edwards

App4Sales

  • Lagda order
  • Artikeldata
  • Kunddata


App4Sales

Synkroniseringen av all data mellan App4Sales CMS och ditt JD Edwards-affärssystem säkerställer att all artikel och kunddata hamnar i App4Sales-försäljningsappen. Detta resulterar i att förändringar som sker i försäljningsappen också kan hittas i din JD Edwards-mjukvara.

Har du några frågor avseende integration med ditt JD Edwards-affärssystem? Vänligen kontakta oss!

Kontakta oss

Systemkrav Oracle JD Edwards och App4Sales

Du måste göra några få förberedelser innan du installerar App4Sales med JD Edwards-mjukvaran. Till exempel behöver vi ha tillgång till det URL som kör din JD Edwards-tjänst utifrån (utan VPN). Vi behöver även användrnamn och lösenord som vi kan använda till att auktorisera insamling av artiklar, kunder, priser och läggandet av order.

Vill du få ut det mesta möjliga från alla funktioner på App4Sales? Då är det viktigt att försäljningsappen körs på en iPad med minst iOS 10 eller en Android-enhet med minst Android 6.0.

App 4 Sales in the iPad App Store
Get it from Google Play

JD Edwards EnterpriseOne: industrispecifik lösning

Oracle JD Edwards EnterpriseOne är ett flexibelt affärssystem eftersom det kan växa med växande behov inom ett bolag. Affärssystemmjukvaran används inom olika industrier av mellanstora och stora företag, vilket gör det möjligt att ha lösningar som passar bra för den relevanta industrin. Modulerna har utvecklats för att stödja komplicerade affärsprocesser. Beroende på modulernas komplexitet kan företag själva välja för vilka komponenter som passar deras affärsprocesser.

Se alla integrationer

App4Sales contact logo

Bli förbluffad över våra effektiva produkter.
En demonstration är gratis och utan skyldigheter.