Träning 2

Kunder
(04:47)

Denna andra App4Sales träning förklarar hur kunderna kan visas och hanteras inom App4Sales applikationen. Tack vare kopplingen till App4Sales CMS och ditt backoffice, kan du alltid se den aktuella kundbasen. Via huvudmenyn, kan du enkelt öppna hela kundöverblicken genom att trycka på knappen: “Kunder”. En lista med kunddata kommer att visas inom försäljningsapplikationen. Kunderna kommer att få företagets namn, besöksadress, och kundnummer från backoffice. Om du använder online-läge i App4Sales, kommer en karta visas där du kan se var alla dina kunder finns. Nya kunder skapas från huvudmenyn, den nya kunden synkroniseras med backoffice och visas i din kunddatabas. Du kan omedelbart börja teckna order för den nya kunden. Med denna digitala orderhantering, kan du förhindra fel i backoffice och spara tid.

Kunder App4Sales

Dina kunder i App4Sales

Från din kundöverblick, kan du se detaljerad information genom att öppna en kund. Kundkortet i försäljningsappen innehåller information såsom telefonnummer, e-postinformation och kontaktpersonerna. Du kan se orderhistorik för kunden och du kan omedelbart börja teckna en ny order. Du kan enkelt lägga till anteckningar till kunden, som du kan se i AppSales CMS. Navigera till din kund enkelt genom att klicka på länken med Google Maps.

Besöka fler kunder med App4Sales

Genom att trycka på knappen: “Kunder i närheten” i huvudmenyn, kan du omedelbart se vilka kunder som finns nära den aktuella platsen. Om du har besökt en kund, kan du enkelt se vilka andra kunder som finns i din närhet. Du väljer sedan kunden från kundlistan och börjar navigera från kundkortet. Representanter kan använda detta för ännu effektivare försäljning med försäljningsappen och för att realisera kundbesök.

App4Sales contact logo

Bli förbluffad över våra effektiva produkter.
En demonstration är gratis och utan skyldigheter.